Fajtaelismerés és fajtavédelem

az Európai Unióban és Magyarországon

A Vetőmag Szövetséget sokan keresik információt kérve egyes fajták elismerését, vagy oltalmazását illetően. Mindkét kategóriának létezik uniós illetve hazai formája is. Az interneten kereshető adatbázisok lehetővé teszik mindenki számára, hogy konkrét fajta elismerésére, illetve oltalmazására vonatkozó információknak utána nézzen.

Elismert fajták jegyzékei

Kereshető jegyzékek itthon és az Unióban

Magyarországon

Az állami elismerésben részesített fajtákat a Nemzeti Fajtajegyzék tartalmazza, amelyet a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) bocsát ki.

Az Európai Unióban

A hivatalos forrás az EU közös fajtakatalógus, mely tulajdonképpen a tagországok fajtajegyzékeinek összessége. Az EU fajtalistát az Európai Unió Bizottsága jelenteti meg az Európai Közösségek Hivatalos Lapjának mellékletében (eur-lex.europa.eu).

d Növényfajta-oltalomban részesülhet bármely növénytani nemzetséghez és fajhoz tartozó új fajta, ha az megkülönböztethető, egynemű és állandó tulajdonságokkal rendelkezik.

d A növényfajta-oltalom tulajdonosának kizárólagos joga van a növényfajta hasznosítására, illetve arra, hogy másnak arra engedélyt adjon.

A növényfajta-oltalom

a nemesített növényfajták (hibridek, vonalak, klónok stb.) jogi oltalmát biztosítja.

d Növényfajta-oltalomban részesülhet bármely növénytani nemzetséghez és fajhoz tartozó új fajta, ha az megkülönböztethető, egynemű és állandó tulajdonságokkal rendelkezik.

d A növényfajta-oltalom tulajdonosának kizárólagos joga van a növényfajta hasznosítására, illetve arra, hogy másnak arra engedélyt adjon.

Növényfajta-oltalom kereshető jegyzékei

Megjegyzés: A könnyebb kereshetőség érdekében egyes fajtatulajdonosok is közzéteszik a fajtaoltalom hatálya alá tartozó fajtáik listáját saját honlapjukon.

Nemzeti jegyzék

A nemzeti növényfajta-oltalomban részesített fajtákról a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának honlapján található keresővel érhető el információ.

Közösségi jegyzék

A közösségi növényfajta-oltalomban részesített fajtákról információ a Közösségi Növényfajta Hivatal (CPVO) kereshető adatbázisában található.