1993 - Megalakultunk - VSZT története
1993

Megalakul a Vetőmag Terméktanács

1993 augusztusában a Kertészeti Egyetemen megalakult a Vetőmag Terméktanács a növénynemesítéssel, vetőmagszaporítással, feldolgozással és forgalmazással foglalkozó szervezetek, cégek kezdeményezésére.

A vetőmagszakma sajátossága az optimizmus, a hit, hogy az elvetett magból új élet keletkezik.

Dr. Hullán Tibor, a szervezet első ügyvezető igazgatója

1994

Az Elnökség meghatározza a Terméktanács feladatait

Az 1994. július 12-i elnökségi ülésen elfogadták az „Összefoglaló a vetőmaghelyzetről” című anyagot, ami az elvégzendő feladatokat tartalmazta. Bizottságot alakítottak a szabálytalan vetőmagforgalmazás feltárására, a szükséges intézkedések előkészítésére és megtételére.

d
w
1995

Részvétel vetőmagos jogszabályok kidolgozásában

A Vetőmag Terméktanács tagságának képviseletében részt vett és vesz a vetőmag-forgalmazással kapcsolatos rendeletek és jogszabályok véleményezésében, így az elmúlt években a Vetőmagtörvény tervezete és annak végrehajtását szabályozó miniszteri rendeletek előkészítő tárgyalásain is. Az illegális vetőmag-kereskedelem visszaszorítása érdekében az Elnökség állandó bizottságot hozott létre.

1997

Hatályba lép a Vetőmagtörvény

A Magyar Köztársaság Országgyűlése 1996. december 19-i ülésnapján ellenszavazat nélkül, egyhangúlag elfogadta a növényfajták állami elismeréséről, valamint a vetőmagvak és vegetatív szaporítóanyagok előállításáról és forgalmazásáról szóló 1996. évi CXXXI törvényt. Ez az úgynevezett Vetőmag törvény 1997. március 1. napján lép hatályba. A törvény a szakmai tevékenységet rendeletekben szabályozott módon felkészültséghez és Vetőmag Terméktanácsi tagsághoz köti. Ez utóbbi célja, hogy aki nem tud, vagy nem akar a szakmai követelményeknek, etikai szabályoknak megfelelni, ne folytathasson a magyar vetőmagszakma belföldi és világpiaci lehetőségeit akadályozó tevékenységet.

1998

Fókuszban a vetőmag-minősítés

A Vetőmag Terméktanács és a Magyar Agrártudományi Egyesület 1998. december 8-án konferenciát rendezett a vetőmag-szabványosítás, vetőmag minősítés követelményének témájában, kiemelve az elkészült „Mezőgazdasági és kertészeti növényfajok vetőmagvai” c. szabványt. A szabvány a VT szakértőinek szakmai közreműködésével készült.

1999

Megalakul a Biovetőmag szekció

Magyarországon is átment a fejlődés első szakaszán a biogazdálkodás, szakszerű nevén az ellenőrzött, minősített ökogazdálkodás. Jól definiált, teljes mértékben hiteles, megbízható biovetőmag előállítási rendszert kell megvalósítani, amely potenciális vevőink bizalmát élvezi. Az erre való felkészülés jegyében a VT-nek is lépnie kellett, ezért létrehozta a Biovetőmag Szekciót.

d
2001

A vetőmagágazat helyzete az EU csatlakozás előtt

2001 márciusában kaptuk kézhez a brüsszeli adminisztráció jelentését, mely az EU csatlakozás előtt értékelte a magyar helyzetet. Dicsérően értékelték a vetőmag minősítés folyamatát, az akkreditált vetőmagvizsgáló laboratóriumok színvonalát, a szemle és minősítés dokumentációjának nyilvántartását, a felügyelők képzettségét, idegennyelv tudását, a szakhatóság és ágazati szereplők kapcsolatát. Ennek ellenére számos megoldandó feladat (címkézés, GMO jelölés, palánta minősítés, vetőmagvak forgalomba hozatalának feltételei, DUS és teljesítményvizsgálatok rendje stb.) is áll a vetőmagágazat és a törvényalkotók előtt. A legutóbbi OECD jelentés szerint Magyarország ismét a 2. helyen állt a mezőgazdasági fajok vetőmagjának OECD rendszer szerinti vetőmagforgalmában, mennyiségi arányát tekintve.

2002

Együttműködés a Magyar Vetőmagkereskedők Szövetségével

A Vetőmag Terméktanács Elnöksége döntött az EU csatlakozással kapcsolatos operatív feladatokról. Ennek keretében a VT és a Magyar Vetőmagkereskedők Szövetségének Zöldség Szekciója együttes ülést tartott, ahol egy alapos, kitűnő szakértői előterjesztés került megvitatásra, és közös szakmai álláspont kialakítására került sor. Az ülésen döntés született a közös szakmai álláspont jogi formában történő megjelenítésére. A Szántóföldi növények szekció is szakértő kollégiumot hozott létre.

2003

10 éves a terméktanács

10 éves a Vetőmag Terméktanács. Az elmúlt 10 év eredménye volt számos, a vetőmaghoz kapcsolódó jogszabály, törvény, rendelet, szabvány, hatósági előírás megalkotása. A 2003. évi Vetőmag törvény előírásai előkészítették és megteremtették az alapjait az Európai Unió közös vetőmag jogszabály harmonizációjának. A vetőmag törvény biztosította a keretet a vetőmagfelügyeleti, vetőmagminősítési és fajtakísérleti területek közös európai követelményrendszerének működtetéséhez. Az új Alapszabály szerint a Vetőmag Terméktanács neve a jövőben Vetőmag Szövetség és Terméktanács. A névváltozás mögött az a tartalmi módosítás áll, hogy a terméktanácsi feladatok mellett – ami nagyrészt az agrárrendtartáshoz kapcsolódik – meg kell felelni a szakmai szövetség követelményeinek, amit az EU csatlakozás és más szakterületek diktálnak. A VT eddig is – részben és kimondatlanul – szövetségi keretek között dolgozott.

2004

Csatlakozás az Európai Vetőmag Szövetséghez

Az Elnökség tudatosan foglalkozott a nemzetközi kapcsolatok megteremtésével. Fontos, hogy hazánk részese, sőt alakítója legyen Európa vetőmagágazatának. Számos alkalommal felmerült annak a szükségessége, hogy a VT kapcsolatba lépjen külföldi társszervezetekkel, integrálódjon be a nemzetközi vetőmagos vérkeringésbe. Az Elnökség 2004. július 13-i ülésén szavazta meg, hogy a szövetség lépjen be az Európai Vetőmag Szövetségbe (ESA). Az ESA októberi, brüsszeli éves közgyűlésén döntött a tagfelvételről. A VSZT Elnöksége időszerűnek tartotta a szomszédos országok vetőmagos szervezeteivel a kapcsolatok rendezését. Az Elnökség 2004. december 9-én döntött a Kelet-Európai Vetőmag Hálózathoz, az EESNET-hez való csatlakozásról.

2005

Bővülő nemzetközi kapcsolatok

2005. január 12-én Brüsszelben került sor a Vetőmag Szövetség és Terméktanács csatlakozására az Európai Kukorica Szövetséghez (CEPM). A Szövetség célja, hogy koordinálja tagjai tevékenységét, képviselje őket közéleti és szakmai szervezetek előtt tagállami, európai és nemzetközi szinten. A CEPM 7 tagú Elnökségébe alelnökként Takács Gézát is beválasztották.

2007

Átalakulás szakmaközi szervezetté

Az EU csatlakozással szükségszerűvé vált a szervezet felépítését és működését az Uniós normákhoz igazítani, és a VSZT-t a „Szakmaközi Szervezet” mint működési forma elvei szerint működtetni, így a VSZT Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács néven tevékenykedik a továbbiakban. A VSZT koordinálásával a Gabonatermesztők Országos Szövetsége újraindította az államilag elismert kukoricahibridek kísérleti rendszerét. A kísérleti rendszer felállításának célja a magyar kukoricatermesztés színvonalának emelése, a gazdálkodók részére objektív szakmai információk eljuttatása.

2008

Bővül a posztregisztrációs fajtakísérleti rendszer

Az ESA 2008. április 21-22-én Budapesten tartotta az Olaj- és rostnövények szekció ülését. Ez volt az első alkalom, hogy Brüsszelen kívül került sor a szekció tavaszi ülésére. A Posztregisztrációs fajtakísérletek folytatása mellett foglalt állást mind a GOSZ, mind a VSZT vezetése. Ebben az évben elindult az őszi búza posztregisztrációs fajtakísérlet is. November 16-18. között Siófokon került megrendezésre az EESNET konferencia, melyen a hazai és EU-s érdekképviseleti szervezetek magas szinten képviseltették magukat. 23 országból több mint 270-en regisztráltak a rendezvényre.

2009

Kampány a hamisított vetőmag ellen

A VSZT kampányt indított a hamisított kukorica vetőmag ellen. A kampányra azért volt szükség, mert az utóbbi években egyre szaporodtak a hamis vetőmag forgalmazásával kapcsolatos esetek. A kampány során a VSZT szoros együttműködésben dolgozott az MgSzH-val, vetőmagos cégekkel, valamint a Nemzeti Nyomozó Irodával.

2011

Aktív részvétel nemzetközi vetőmagágazati konferenciák szervezésében

2011. október 16-18. között Budapesten rendezte az Európai Vetőmag Szövetség az éves konferenciáját. Ez volt az első alkalom, hogy Brüsszelen kívül került sor a találkozóra. A sikeres rendezvényen több mint 700 szakember vett részt, közülük 50-en magyar cégek képviseletében. A Nemzetközi Vetőmag Szövetség (ISF) közgyűlése úgy határozott, hogy a 2017. évi ISF World Seed Congress Budapesten kerül megrendezésre.

2012

Stratégiai partnerség az ágazati minisztériummal

A VSZT elnöksége elfogadta a vetőmagágazati stratégiát. A Vetőmag Szövetség stratégiai partnerségi megállapodást kötött a Vidékfejlesztési Minisztériummal. A stratégiai partnerség célja a társadalmi partnerek és a Vidékfejlesztési Minisztérium szorosabb együttműködése a jogszabályok és a jogszabályokat megalapozó koncepciók előkészítési munkájában, valamint az elfogadott jogszabályok hatásainak értékelésében annak érdekében, hogy javuljon az érintett ágazatok jogszabályi kereteinek minősége.

2014

Szakmaközi szervezeti elismerés

2014. április 30-án hozott határozatával az illetékes miniszter nevében és megbízásából a Vidékfejlesztési Minisztérium agrárgazdaságért felelős államtitkára a vetőmagágazatban szakmaközi szervezetként ismerte el a Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanácsot. Ez az elismerés új lehetőségeket biztosít a VSZT-nek, valamint pontosítja azt a jogi helyzetet, amelyben a VSZT tevékenységét folytatja. Az elismerés a VSZT szervezeti jogállásán nem változtat, továbbra is civil szervezetként, egyesületi formában működik. Együttműködési megállapodást kötött a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a VSZT. A megállapodást május 21-én írta alá Győrffy Balázs a NAK, és Takács Géza, a VSZT elnöke.

2017

ISF kongresszus Budapesten

Május 22-24. között került megrendezésre Budapesten az ISF Világkongresszus. 68 országból rekordszámú, 1680 szakember érkezett a vetőmagos találkozóra. A bizottságok és szekciók ülésein házigazdaként magyar szakemberek is tartottak előadásokat, bemutatva az adott szekcióra vonatkozó magyarországi, illetve régiós helyzetet. A VSZT számára fontos volt, hogy tagjai közül minél többen részesei lehessek a vetőmagos szakma legnagyobb éves eseményének, ezért házigazdaként lehetőséget biztosított tagjai számára kedvezményes napijegyek vásárlására.

2018

25 éves a VSZT

A Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács 25 éves jubileumi rendezvényén első alkalommal adták a Vetőmag Szövetség-díjat. A díjat a Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács Elnöksége adományozza évente egy alkalommal egy természetes személy részére, aki munkájával, szövetségi tevékenységével, valamint társadalmi szerepvállalásaival kiérdemli az ágazat elismerését. A díj a kiemelkedő szakmai tevékenység elismeréséül adományozható annak a személynek, aki a vetőmag nemesítés, vetőmag-kereskedelem, illetve vetőmag-előállítás területén több évtizedes gyakorlati munkájával hozzájárult a szakterület hazai és nemzetközi elismertségének növeléséhez. A Gabonatermesztők Országos Szövetsége és a Vetőmag Szövetség mellett a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara is csatlakozott a Posztregisztrációs kísérletek szervezői közé, így a jövőben GOSZ-VSZT-NAK Posztregisztrációs kísérletek néven folytatódik az őszi búza és kukorica fajták tesztelése.

2019

Bővül a posztregisztrációs kísérlet

Nagy István agrárminiszter is részt vett a Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács küldöttgyűlésén, ahol elmondta: „A világban zajló gazdasági és társadalmi változások egyre nagyobb kihívást jelentenek a mezőgazdaság, benne a vetőmag-előállítás számára is. A hazai agrártermelés hosszú távú fenntarthatóságát a minőségi vetőmagok és szaporítóanyagok biztosítják. Ez fontos élelmezés- és élelmiszerbiztonsági stratégiai kérdés.” A posztregisztrációs kísérletek szakmai felügyeletét ellátó Fajtakísérleti Innovációs Tanács (FIT) úgy döntött, hogy az őszi káposztarepcét is beveszi a GOSZ-VSZT-NAK kísérleti programjába.

2020

Koronavírus operatív csoport a VSZT-nél

Válsághelyzeti munkacsoport alakult a Vetőmag Szövetségnél. Koronavírus operatív csoportot alakított a Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács. Az intézkedés célja, hogy a vetőmag-ellátás és szállítás érdekében minél több információt gyűjtsenek és közvetítsenek a stratégiai fontosságú ágazatból az Agrárminisztérium felé.

2022

Újra Budapesten ülésezett az EUROSEEDS Olaj- és rostnövények szekciója

A VSZT meghívására áprilisban ismét Magyarországon tartotta ülését az EUROSEEDS Olaj- és rostnövények szekciója. A résztvevők az üléstermi tanácskozások mellett a tordasi Fajtakísérleti Állomásra is kilátogattak, valamint Budapesttel is megismerkedhettek.

.

2023

30 éves jubileumi rendezvény Siófokon

A megújulás és fenntarthatóság gondolkodásunk és cselekedeteink sarokköve, ugyanúgy, mint elődeinknek volt, de egyre szélesebben és átfogóbban kell értelmeznünk és iránytűként használni a komplexebbé váló világ problémáinak megoldásában., hangsúlyozta Takács Géza elnök.