A kötelező terméktanácsi tagságra vonatkozó jogszabályok

2003. évi LII. törvény 17.§.:

"Szaporítóanyag előállítására, termesztésére, feldolgozására, kiszerelésére, forgalomba hozatalára, illetve az ezekhez kapcsolódó tárolására e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott személyi és tárgyi feltételekkel rendelkező, olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet jogosult, aki a termékpálya szerinti terméktanács tagja."

 

48/2004. (IV.21.) FVM rendelet III. fejezet 11.§. (2) pont:

"(2) Vetőmag-szaporítást az a vetőmag-előállító vagy vele erre irányuló szerződéses jogviszonyban álló vetőmag-előállító végezhet, aki az e rendeletben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban foglalt követelményeket biztosítja, valamint tagja a termékpálya szerinti terméktanácsnak."

 

50/2004. (IV.22) FVM rendelet 5.§. (4) pont:

"Vetőmag nagykereskedelmi forgalmazását csak az végezheti, aki

  1. a) a vonatkozó jogszabályban foglaltakat betartja és vonatkozó szabványban előírt követelményeket biztosítja, és
  2. b) tagja a termékpálya szerinti terméktanácsnak."

Letölthető belépési nyilatkozat

A belépéshez szükséges dokumentum az alábbi linkre kattintva letölthető (formátum: docx; Méret: 823 Kbyte).

A Belépési nyilatkozatot a vszt@vszt.hu email címre kérjük szkennelve beküldeni.

1. pont

A képviselőként megjelölt személlyel tartja a VSZT a kapcsolatot, folytatja a levelezést (számlák, információs anyagok, meghívók, stb.).

2. pont

Tevékenységi körének megfelelően „x”-szel kérjük megjelölni a termékpályá(ka)t, hol kívánja szavazatát érvényesíteni ill. a szekció(ka)t.

3. pont

A Küldöttgyűlés döntése szerint a tagok tagdíjbesorolása önbevallással - jogi helyzetüktől függetlenül - az előző év vetőmag-előállításból, illetve forgalmazásból származó éves bruttó árbevétel alapján kerül megállapításra.

A tagdíj mértéke
KategóriaTagdíjÉves bruttó árbevétel
1. kategória 41.000 Ft/év0 – 5.000.000 Ft között
2. kategória  83.000 Ft/év5.000.001 – 50.000.000 Ft között
3. kategória  137.000 Ft/év50.000.001 – 150.000.000 Ft között
4. kategória  218.000 Ft/év150.000.001 – 1.000.000.000 Ft között
5. kategória  476.000 Ft/év1.000.000.000 Ft fölött

 

Kérjük, a megfelelő kategóriát írja be a Belépési nyilatkozatra.

A tagdíj nem arányosítható, egész naptári évre vonatkozik, a belépés, illetve a tagság megszüntetésének időpontjától függetlenül.

A tagdíjról a belépés visszaigazolása után a Belépési nyilatkozaton megadott adatok alapján elektronikus vagy papír alapú számlát állít ki a VSZT. Amennyiben elektronikus számlát is befogad, akkor kérjük, mindenképpen töltse ki a Belépési nyilatkozat számlaküldési email címre vonatkozó pontját, mert ellenkező esetben papír alapú számlát állítunk ki, melyet postai úton küldünk meg.

A későbbiekben minden naptári év első hónapjaiban küldünk tagjaink részére egy tagdíjbevalló lapot, mely az adott évi tagdíjszámla kiállításának alapját képezi.

 

4. pont

A VSZT honlapjának egyik melléklete a VSZT tagnévsora, mely a tag részéről nem jár külön fizetési kötelezettséggel. Kérjük, szíveskedjen aláhúzással megjelölni, hogy hozzájárul-e a honlapon való szerepeltetéséhez. (Az internetes taglistán csak azok a tagok szerepelnek, akik ezt jóváhagyták, illetve önálló e-mail címmel rendelkeznek.)

Kérjük, a belépési szándékkal jelentkező cégeket, hogy a tagi nyilvántartás érdekében tevékenységükről rövid ismertetőt mellékeljenek a belépési nyilatkozathoz!

Belépési nyilatkozat pártoló tagoknak

A pártoló tag belépéshez szükséges dokumentum az alábbi linkre kattintva letölthető.

Formátum: doc; Méret: 834 Kbyte