40/2004 (IV.7)

FVM rendelet a növényfajták állami elismeréséről

48/2004 (IV.21)

FVM rendelet a szántóföldi növényfajok vetőmagvainak előállításáról és forgalomba hozataláról

FVM rendelet a zöldség szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról

45/2008. (IV.11.)

FVM rendelet a dísznövény szaporítóanyagok forgalomba hozataláról

104/2009. (VIII. 5.)

FVM rendelet a tájfajták állami elismeréséről, valamint vetőmagvaik előállítási és forgalmazási feltételeiről

65/2011. (VII. 11.)

VM rendelet a zöldségnövény fajok tájfajtáinak és házikerti fajtáinak elismeréséről, valamint vetőmagvaik előállítási és forgalomba hozatali feltételeiről

Kötelező érvényű minősítő előírásokat tartalmazó szabványok:

MSZ 7145:2007

A szántóföldi, kertészeti és faiskolai növényfajok vetőmagvai

Kötelező érvényű vizsgálati módszer szabványok:

MSZ 6354-2:2001

A tisztaság és az idegenmag-tartalom vizsgálata, valamint az ezermagtömeg, a magdarabszám, a csiraszám és az osztályozottság meghatározása

MSZ 6354-3:2008

Vetőmag-vizsgálati módszerek. 3. rész: A csírázóképesség meghatározása

MSZ 6354-4:2009

Vetőmag-vizsgálati módszerek. 4. rész: Az életképesség biokémiai vizsgálata

MSZ 6354-5:2002

Vetőmag-vizsgálati módszerek. Az egészségi állapot vizsgálata

MSZ 6354-6:2001

Faj és fajtaazonosság laboratóriumi vizsgálata

MSZ 6354-7:2001

A nedvességtartalom meghatározása

MSZ 6354-9:2016

Vetőmagvizsgálati módszerek. 9. rész: Csíranövények értékelése

Felhasználói szempontból a szabványcsoportba tartozik még:

MSZ 20476:2008

Kisparcellás fajtaazonosító vizsgálat

MSZ 20476:2008/1M:2019

Kisparcellás fajtaazonosító vizsgálat

1995. évi XXXIII. törvény

A találmányok szabadalmi oltalmáról (tartalmazza a 2002. évi XXXIX. törvényben leírt módosításokat)

2100/94/EK rendelet (1994. július 27.)

A közösségi növényfajta-oltalmi jogokról

1768/95/EK rendelet (1995. július 24.)

A közösségi növényfajta-oltalomról szóló 2100/94/EK tanácsi rendelet 14. cikkének (3) bekezdésében biztosított mezőgazdasági mentesség érvényesítésének végrehajtási szabályairól

2605/98/EK rendelet (1998. december 3.)

A közösségi növényfajta-oltalomról szóló 2100/94/EK tanácsi rendelet 14. cikkének (3) bekezdésében meghatározott mezőgazdasági mentesség végrehajtási szabályairól szóló 1768/95/EK rendelet módosításáról

2002. évi LI. törvény

Az új növényfajták oltalmára létesült Nemzetközi Egyezmény Genfben, 1991. március 19-én felülvizsgált szövegének kihirdetéséről (tartalmazza a 2008. évi XLVI. törvényben leírt módosításokat)

63/2012. (VII.2.) VM rendelet

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól
(1. melléklet 18. Vetőmagvak és szaporítóanyagok minősítésének és vizsgálatának díjtételeiről;
1. melléklet 19. Növényfajták állami elismerésével kapcsolatos igazgatási szolgáltatási díjak)

103/2003. (IX.11.) FVM rendelet

A növényvédő szerrel szennyezett csomagolóeszköz-hulladékok kezeléséről

117/2007. (X.10.) FVM rendelet

Egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról

2011. évi CLXXV. törvény

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

2015. évi XCVII. törvény

A mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a termelői és a szakmaközi szervezetekről